خدمات به شرکت ها

  • ارائه زیرساخت های برگزاری آنلاین مجامع
  • انجام تمام خدمات برگزاری حضوری مجامع (رزرو سالن، برگزاری مراسم و ...)

خدمات به سهامداران

  • امکان مشارکت در مجمع به صورت آنلاین
  • امکان مشاهده فیلم های مجامع برگزار شده